Lurkó Kuckó
 
7próbás verseny alsósoknak

  Hétpróbás versenyek, mely az alsós gyerekek szövegértésének fejlesztését szolgálja

A 7próbás verseny során egy-egy évfolyamon hét forduló biztosít rendszeres gyakorlási lehetőséget egyenletes elosztásban. Ezzel a mesékben is gyakran szereplő számmal kitartásra szeretném ösztönözni a tanulókat.
A versenyen való részvétel előnye, hogy a feladatok ellenőrzése nem a szülőkre hárul. A javítás, az iskolánkban szokásos szempontsor alapján történik. A versenyzők kitartása és az eredmények várhatóan folyamatos javulása pedig reményeim szerint sikerélményhez juttatja a tanulókat.
A verseny végén minden résztvevő nyertes lesz. A legkitartóbb, legpontosabb feladatmegoldó gyerekek közül kerülnek ki a dobogós helyezettek.

Az átlagos képességű gyerekek számára is előnyös azonban a verseny, hiszen ők szorgalmukkal, kitartásukkal tűnhetnek ki a többiek közül. A gyakorlás során fejlődhetnek jártasságaik, készségeik. Siker tehát az is, ha a gyermek önmagához képest fejlődni tud a verseny folyamán.

 

 
   

2020-as NAT-hoz illeszkedő Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára című dokumentum szerint, a magyar nyelv és irodalom tantárgynak nagyon fontos szerepe van. Meghatározó az is, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével minél biztosabb legyen a tanulók szövegértése.
(NAT 2020.)

A 2020-as NAT alapján meghatározott Kerettanterv nagy hangsúlyt fektet a szövegértés mellett a digitális kompetencia fejlesztésére. Előírja, hogy a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő mértékben, ismeretei bővítéséhez digitális forrásokat is használjon, valamint különböző szövegeket olvasson a hagyományos mellett digitális felületen is. (NAT 2020.)

A verseny során ezek megvalósítására is törekszem.

 

 
   

Kérek mindenkit, aki részt kíván venni a 7próbás versenyben, 2022. október 25-ig regisztráljon!

 
   

Céljaim a 7próbás verseny során:

- a szövegértés fejlesztése, mely az alsó tagozatos gyerekek tehetségfejlesztését is szolgálja.

- iskolánk minden tanulója számára egyforma esélyt biztosító, ingyenes, szövegértést fejlesztő versenylehetőség létrehozása

- a minél magasabb színvonalon történő megvalósítás során a tanulók fejlődésének támogatása a szövegértés területén.

- levelezőlista létrehozása, melynek segítségével kapcsolatot tudok tartani a versenyben résztvevő gyermekek szüleivel, hogy az egyes próbák végén személyre szóló értékelést, és online ajándékot tudjak küldeni. A későbbiek során ennek a címlistának a segítségével szeretnék véleményeket kérni az érintettektől a versennyel kapcsolatos tapasztalataikról.

 

 
       
   

Ugrás az oldal elejére

A Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium honlapja